Välkommen till Flenkretsen

Vi lever alla i en omskakande tid. Naturskyddsföreningen vill arbeta för att vi i samverkan klarar dagens kris samtidigt som vi fortsätter arbetet för en bättre och mer hållbar framtid.

Intresset för att vistas i naturen ökar. Det är viktigt att det, inte minst i tätorter och tätortsnära områden, finns god tillgång på grönområden. Ett skonsamt skogsbruk och ett starkt strandskydd är angeläget.

Allt måste givetvis göras för att bekämpa pandemin. Men vi måste samtidigt fortsätta att öka insatserna för klimatet. Vi måste ställa om. Det gäller sådant som att komma bort från fossil energi, övergå till ett mer ekologiskt jordbruk, ändra våra konsumtionsvanor och öka den biologiska mångfalden.

Flens kommun har tagit fram ett mycket ambitiöst program för Ett hållbart Flen 2030. Det bygger på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Men kan vi göra något i vår kommun? Vi är övertygade om att vi kan göra väldigt mycket. Läs mera på kommunens hemsida. Och läs på annan plats på hemsidan våra förslag och kommentarer om kommunens program.
Välkommen att delta aktivt i arbetet för en hållbar kommun och välkommen att delta i utflykter i vår fina sörmländska natur.
Jag vill avslutningsvis citera några optimistiska ord i Naturskyddsföreningens mycket läsvärda tidning Sveriges Natur av miljöforskaren Matteo Giusti:
– Människor som annars inte skulle ha spenderat fritiden i naturen är nu ute dagligdags. Förhoppningsvis håller dessa vanor i sig och blir en påminnelse om naturens och djurlivets roll i våra liv. Att vi bättre förstår värdet av både mänskliga relationer och ett mer hållbart samhälle.

Björn Rösch, ordförande i Naturskyddsföreningen Flen