Frågor till kommunen om våtmarker

Naturskyddsföreningen Flen har startat en studiecirkel om biologisk mångfald. Som ett inslag i studiecirkeln besöktes för en tid sedan Hammartorpsmossen. Det är en av de platser där kommunen har gjort insatser för att skapa våtmarker. Att skapa översvämningsmark och vattenspegel är viktiga klimatåtgärder. I en skrivelse till kommunen frågar vi om åtgärder på det här angelägna området i Hammartorpsmossen och på andra platser. Naturskyddsföreningen Flens skrivelse till kommunen:

Åtgärder för att skapa översvämningsmark och vattenspegel

Hammartorpsmossen är ett attraktivt område i Flens kommun för promenader och naturupplevelser. Området är också viktigt för biologisk mångfald och för klimatet. Kommunen har varit positiv till att återskapa våtmarker. Nu undrar vi:

  • Är åtgärderna för att skapa en vattenspegel i Hammartorpsmossen slutförda?
  • Var hade kommunen planerat att det skulle skapas en vattenspegel i Hammartorpsmossen?
  • Hur många och var har man placerat dämmen för att skapa översvämningsmark och/eller vattenspegel?
  • Är åtgärderna utvärderade?
  • Planerar kommunen att utföra åtgärder på andra platser?
  • Har kommunen undersökt vilka möjligheter det finns att få statliga bidrag för sådana insatser?

Flen den 26 maj 2023

Naturskyddsföreningen Flen