Naturskyddsföreningen

Flen – din lokala krets

Välkommen till Flenkretsen

Vi lever alla i en omskakande tid. Naturskyddsföreningen vill arbeta för att vi i samverkan klarar dagens kris samtidigt som vi fortsätter arbetet för en bättre och mer hållbar framtid.

Intresset för att vistas i naturen ökar. Det är viktigt att det, inte minst i tätorter och tätortsnära områden, finns god tillgång på grönområden. Ett skonsamt skogsbruk och ett starkt strandskydd är angeläget.

Läs hela ordförandebrevet

Den 1 augusti är det slåtterdags
vid Skenla hemhage (Weckla)

Se höstprogrammet 

 

Vi minns Tage Wahlberg

Tage Wahlberg från Malmköping har gått bort, 84 år gammal.
Tage är välkänd för många natur- och framför allt fågelintresserade.

Läs mer

 

Besök museet i Malmköping

Naturskyddsföreningens ”gröna rum”

I 147 år fram till 1921 samlades män i Malmköping för att öva för det krig som vi lyckligtvis har varit förskonade från i över 200 år. Sedan övningsverksamheten lagts ned anordnades under 49 somrar gymnastikläger för barn.

Allt detta skildras utförligt på Museet Malmahed i Malmköping. Men dessutom har Naturskyddsföreningen Flen och Arkeologi i Sörmland inrett ett ”grönt rum”. Här kan du lära mer om Sörmlands natur, fåglar, insekter med mera.

Museet Malmahed är väl värt ett besök.
Museet är öppet onsdag-lördag klockan 12-16 under tiden 24 juni till 22 augusti.

Fråga till kommunen: Hur minska spridning av avloppsslam?

Naturskyddsföreningen Flen har skrivit till Flens kommun och frågat hur kommunen arbetar med problemet med spridning av avloppsslam och hur vi får en hållbarare livsmedelsproduktion.

Läs brevet

Vilda blommors dag

Rapportering från besöket på 
Skenla hemhage vid Weckla gård
den 14 juni

Samverka för biologisk mångfald

(Artikel införd i Eskilstuna-Kuriren)

Den biologiska mångfalden utarmas både i Amazonas och i Sörmland.
Många arter av växter och djur försvinner eller hotar att försvinna.
Artdatabanken har nyligen publicerat en ny rödlista som visar att
över 4700 arter är hotade i Sverige.

Läs hela artikeln

Naturskyddsföreningen Flen

Vi i styrelsen arbetar aktivt med både event, utflykter, information och kunskapsspridning för en samhällsutveckling som går hand i hand med miljön och vi arbetar aktivt för att öka mångfalden bland växter och djur i vår natur.
Idag finns det en hel del rödlistade arter, tillsammans kan vi hjälpas åt att rädda dem.

Vi finns numera på facebook och kommer att lägga upp våra event där så att du enkelt kan klicka i att du är intresserad och då få påminnelser och information kring dem med jämna mellanrum. På vår sida kan du också vara med och prata om saker som är viktigt för dig i ditt miljövänliga vardagsliv! Vi träffas där!

Tillsammans är vi starka

– Och samtidigt har vi oerhört kul!
Att arbeta för naturens bästa, med ökad mångfald bland djur och växter, kretsloppstänk och hårt arbete för bevarandet av hotade arter i Sverige i sikte, är något vi gör tillsammans med våra medlemmar. Mycket kan vi göra och åstadkomma själva också genom att inspirera vår omgivning till att leva och verka miljömedvetet för att inspirera till ett miljövänligt vardagsliv för en hållbar samhällsutveckling.
Här nedan ser vi ett axplock av pågående projekt av och för medlemmar i Flen med omnejd samt Naturskyddsföreningens nationella ”Rädda bina” operation!

Nu räddar vi bina, tillsammans!

Dina trädgårdsmästare, bina och humlorna, är på många håll på väg att försvinna. Och det kan få stora konsekvenser. För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro. Vad kan du göra i din trädgård för att stödja bin och humlors överlevnad?

Operation rädda bina

Nytta för ökad mångfald!

Våra pollinerare i trädgårdarna behöver både boplatser och mat under sommaren. Här är ett tips på hur man kan skapa en egen örtspiral som både ger blommande örter till våra pollinerare och samtidigt kan verka som boplats till diverse olika sorters insekter.

Skapa en egen örtspiral