Naturskyddsföreningen

Flen – din lokala krets

Välkommen till Flenkretsen

Vi lever alla i en omskakande tid. Naturskyddsföreningen vill arbeta för att vi i samverkan klarar dagens kris samtidigt som vi fortsätter arbetet för en bättre och mer hållbar framtid.

Intresset för att vistas i naturen ökar. Det är viktigt att det, inte minst i tätorter och tätortsnära områden, finns god tillgång på grönområden. Ett skonsamt skogsbruk och ett starkt strandskydd är angeläget.

Läs hela ordförandebrevet

 

Frågor till kommunen om våtmarker

Hammartorpsmossen är en av de platser där kommunen har gjort insatser för att skapa våtmarker.
Läs Naturskyddsföreningen Flens skrivelse till kommunen

Var med och skapa Världens längsta blomsteräng

Naturskyddsföreningen har startat arbetet att skapa Världens längsta blomsteräng. Också Naturskyddsföreningen Flen deltar. Bakgrunden är att slåtterängar och naturbetesmarker har minskat kraftigt. Humlor, fjärilar och ängsväxter har därmed också minskat. Ett allvarligt resultat blir färre pollinatörer vilket påverkar vår matproduktion. Men nu ska vi anstränga oss att använda något som vi har gott om – våra vägkanter. Tillsammans bildar vägkanterna i Sverige en 600 000 km lång sträcka. Målet är att minst 1000 km ska bli blomrika. Arbetet sker i hela landet tillsammans med privatpersoner, vägföreningar, kommuner och medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Välkommen att delta i Naturskyddsföreningen Flens arbete att skapa vägkanter med vackra blommor, humlor och fjärilar. Eller kanske håller du redan på med detta på någon ängsmark eller i din trädgård och kan komma med tips och synpunkter. Hör av dig till någon i styrelsen. Namn, telefonnummer och mejladress finns på hemsidan. Vi har också en studiecirkel om biologisk mångfald med bland annat intressanta utflykter. Välkommen att delta också där.

Naturskyddsföreningens riksorganisation har mycket information om Världens längsta blomsteräng.

Kommande program:

Läs hela vår- och sommar-programmet här

Missa inte Naturnatten 5:e juni
Vid Blacksta-Kulsta Skattegård

Tid: Måndag 5 juni 17:30
Plats: Samling vid Amazonplan

Eva Johansson håller i denna aktivitet. Vi utgår från Blacksta- Kulsta Skattegård.
Därifrån vandrar vi ner till en gammal väg som inte används av bilar längre, där växer det otroligt mycket olika blommor i alla färger.
Vi går vidare ner till Örbäcken ett vattendrag som rinner vidare till Vadsbrosjön.
Samling vid Amazonplan kl. 17.30 för samåkning, vidare ner till Vadsbro samhälle för att möta upp Eva.
Ta med matsäck och stövlar

Naturskyddsföreningen deltog i Gammaldags marknad

Överst till höger: Inger Andersson från Naturskyddsföreningen informerade om hur man kan skapa sin egen trädgårdsjord.
Nederst till höger: Bosse Sandgren informerade om biodling och den lokalt producerade honungen.

Naturskyddsföreningen Flen deltog som vanligt i den välbesökta Gammaldags Marknad i Malmköping den 27 maj. Försäljning och gratis utdelning av material om natur och miljö, information om biodling och om hur man kan skapa egen jord till sin trädgård som alternativ till den jord handeln erbjuder, tipspromenad med frågor om natur var några inslag. Och, inte minst, samtal med besökare om natur och miljö.

Utflykt till Hammartorpsmossen

Naturskyddsföreningen Flen anordnade på Kristi himmelsfärds dag den 18 maj en utflykt till Hammartorpsmossen.
Utflykten ingick i föreningens studiecirkel om det nu högaktuella ämnet biologisk mångfald. Att stärka den biologiska mångfalden är en viktig del av klimatarbetet. Biologisk mångfald spelar en avgörande roll för det som är grundläggande för oss människor, till exempel pollinering för vår matförsörjning och rening av luft och vatten. Att återställa våtmarker som sker i Hammartorpsmossen är ett konkret exempel på vad man kan göra på lokal nivå. Men vid utflykten konstaterade vi att kommunen bör kunna vidta ytterligare åtgärder i Hammartorpsmossen. Föreningen kommer därför att kontakta kommunen om detta.

Hammartorpsmossen är också ett fint område att vandra i för naturupplevelser med en rundslinga på 1,3 km. Man kan i området hitta bland annat tranbär.

Naturskyddsföreningen Flen kommer att anordna fler utflykter i studiecirkeln på temat biologisk mångfald. Håll utkik efter information på hemsidan. Det går förstås bra att delta även om man inte har deltagit vid de tidigare tillfällena.

Mer informaton om Hammartorps mosse

Svamputflykten i september 2022

Söndagens svamputflykt under Patrick Björks ledning blev mycket lyckad.
Av de 8 personer som deltog var 3 från Ukraina.
Vi hittade mycket svamp som man inte ens visste var ätbart.

       

Druvfingersvamp. Signalart.
Busksvamp.
Björkeldticka.
Svartblå rödiing.
Alla dessa är icke ätliga. 

Sveriges nationalfjäril

Citronfjäril

Sveriges nationalblomma

”Ut i naturen” – ny bok som
lär oss mer om naturen

Allt fler upptäcker vilken glädje och stimulans det är att komma ut i naturen. Det behövs inga särskilda kunskaper för att njuta av naturen men med ökade kunskaper kan naturutflykten få nya dimensioner. Årets bok från Naturskyddsföreningen handlar om just det. Den har titeln ”Ut i naturen”. Med hjälp av den kan kan vi lära oss att upptäcka nya saker. Boken är uppdelad efter säsong, från vår till vinter och innehåller 100 stora och små upplevelser och aktiviteter för den enskilde och för hela familjen.

”Ut i naturen” kostar 199 kronor för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Läs mer om boken på riksföreningens hemsida.

Beställ boken

 

Naturskyddsföreningen Flen

Vi i styrelsen arbetar aktivt med både event, utflykter, information och kunskapsspridning för en samhällsutveckling som går hand i hand med miljön och vi arbetar aktivt för att öka mångfalden bland växter och djur i vår natur.
Idag finns det en hel del rödlistade arter, tillsammans kan vi hjälpas åt att rädda dem.

Vi finns numera på facebook och kommer att lägga upp våra event där så att du enkelt kan klicka i att du är intresserad och då få påminnelser och information kring dem med jämna mellanrum. På vår sida kan du också vara med och prata om saker som är viktigt för dig i ditt miljövänliga vardagsliv! Vi träffas där!

Tillsammans är vi starka

– Och samtidigt har vi oerhört kul!
Att arbeta för naturens bästa, med ökad mångfald bland djur och växter, kretsloppstänk och hårt arbete för bevarandet av hotade arter i Sverige i sikte, är något vi gör tillsammans med våra medlemmar. Mycket kan vi göra och åstadkomma själva också genom att inspirera vår omgivning till att leva och verka miljömedvetet för att inspirera till ett miljövänligt vardagsliv för en hållbar samhällsutveckling.
Här nedan ser vi ett axplock av pågående projekt av och för medlemmar i Flen med omnejd samt Naturskyddsföreningens nationella ”Rädda bina” operation!

Nu räddar vi bina, tillsammans!

Dina trädgårdsmästare, bina och humlorna, är på många håll på väg att försvinna. Och det kan få stora konsekvenser. För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro. Vad kan du göra i din trädgård för att stödja bin och humlors överlevnad?

Operation rädda bina

Nytta för ökad mångfald!

Våra pollinerare i trädgårdarna behöver både boplatser och mat under sommaren. Här är ett tips på hur man kan skapa en egen örtspiral som både ger blommande örter till våra pollinerare och samtidigt kan verka som boplats till diverse olika sorters insekter.

Skapa en egen örtspiral