Naturskyddsföreningen

Flen – din lokala krets

Välkommen till Flenkretsen

Vi lever alla i en omskakande tid. Naturskyddsföreningen vill arbeta för att vi i samverkan klarar dagens kris samtidigt som vi fortsätter arbetet för en bättre och mer hållbar framtid.

Intresset för att vistas i naturen ökar. Det är viktigt att det, inte minst i tätorter och tätortsnära områden, finns god tillgång på grönområden. Ett skonsamt skogsbruk och ett starkt strandskydd är angeläget.

Läs hela ordförandebrevet

Kommande program:

Nu väntar vi på vårprogrammet.

Svamputflykten i september 2022

Söndagens svamputflykt under Patrick Björks ledning blev mycket lyckad.
Av de 8 personer som deltog var 3 från Ukraina.
Vi hittade mycket svamp som man inte ens visste var ätbart.

       

Druvfingersvamp. Signalart.
Busksvamp.
Björkeldticka.
Svartblå rödiing.
Alla dessa är icke ätliga. 

Besök hos Fältgentianan den 14 augusti

Fältgentianan ( Gentianella campestris) är tvåårig, 5-20 cm.
Första sommaren bildar växten en bladrosett, andra sommaren blommar den.
Fältgentiana är hotad av förändringarna i bruket av våra ängar.

Vi tittade på Fältgentianan vid Sörby hage Ritsa
Antal deltagare 8 st.
Vi såg flera bestånd.

Vilda blommors dag

Läs om utflykten

Sveriges nationalfjäril

Citronfjäril

Gammaldags Malmköpings Marknad 2022

Så blev det äntligen marknad efter två års ofrivillig paus.
Föreningen fanns på plats tillsammans med Flensbygdens Biodlarförening.
Vi informerade bl.a. om Ekofrukost och Rädda våra bin.

Skogsgruppen har besökt flera av kommunens skogar
för att se vad man kan hitta där.

Se kollage med bilder av en del som man kan finna i våra skogar.

 

 

Sveriges nationalblomma

Läs mer om valet av nationalblomman

Sverige behöver en ny skogspolitik

För Naturskyddsföreningen är det uppenbart att Sverige behöver en ny skogspolitik som tar hänsyn både till klimatet, biologisk mångfald och att medborgarna har tillgång till skogsmark. Det gäller inte minst att skogen är tillgänglig också för dem som bor i tätort. Man ska inte behöva åka långa sträckor med bil för att kunna njuta av skogsupplevelser.

För Naturskyddsföreningen Flen är Nybbleskogen i Flen ett aktuellt exempel där vi har varit mycket kritiska mot den stora avverkning som har gjorts. Hur går den ihop med förslaget att ombilda Nybbleskogen till reservat? Planerna på avverkning i Brogetorpskogen är ett annat exempel på en skogsåtgärd som har kritiserats.

Vi kommer att fortsätta bevaka de viktiga skogsfrågorna i kommunen och även peka på positiva exempel och alternativ till den nuvarande skogspolitiken.

Naturskyddsföreningens riksorganisation har nu lagt fram rapporten ”Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden”.

Rapporten visar att krisen för den biologiska mångfalden och för klimatet är två frågor som både måste och kan lösas samtidigt. Men Sverige klarar varken egna miljömål eller internationella åtaganden om biologisk mångfald. Det är framför allt ett intensivt och ohållbart brukande som utarmar skogen. Vad som bland annat krävs är att öka arealen skyddad skog, ett hållbart brukande utan kalhyggen och större variation av trädslag.

Du kan ladda ned rapporten på riksorganisationens hemsida.
Där kan du också skriva på uppropet ”Ge skogen en röst”

 

Naturskyddsföreningen kritiserar
förslag om försämrat strandskydd

Om förslaget till lättnader i strandskyddet följs riskerar det att allvarligt försämra allmänhetens tillgång till stränder. Framtida generationers rätt till goda tätortsnära friluftsupplevelser hotas. Förutsättningarna för biologisk mångfald försämras. Det anser Naturskyddsföreningens riksorganisation i en kommentar till den utredning som nu har lagts fram. Utredningen är ett resultat av Januariöverenskommelsen.

 Naturskyddsföreningen kräver bland annat att utredningens förslag inte genomförs innan det utretts vilka långsiktiga behov som finns av ett förstärkt strandskydd. Man kritiserar också förslaget att upphäva det generella strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. Det skulle minska skyddet för djur och växter på mycket stora arealer och därmed motverka EU:s och FN:s krav på ökat skydd för att stoppa artdöden.

 Naturskyddsföreningen Flen kommer att noga följa vad som kommer att hända med strandskyddet i kommunen.
Läs mer om Naturskyddsföreningens uppfattning på riksorganisationens hemsida.

”Ut i naturen” – ny bok som
lär oss mer om naturen

Allt fler upptäcker vilken glädje och stimulans det är att komma ut i naturen. Det behövs inga särskilda kunskaper för att njuta av naturen men med ökade kunskaper kan naturutflykten få nya dimensioner. Årets bok från Naturskyddsföreningen handlar om just det. Den har titeln ”Ut i naturen”. Med hjälp av den kan kan vi lära oss att upptäcka nya saker. Boken är uppdelad efter säsong, från vår till vinter och innehåller 100 stora och små upplevelser och aktiviteter för den enskilde och för hela familjen.

”Ut i naturen” kostar 199 kronor för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Läs mer om boken på riksföreningens hemsida.

Beställ boken

 

Naturskyddsföreningen Flen

Vi i styrelsen arbetar aktivt med både event, utflykter, information och kunskapsspridning för en samhällsutveckling som går hand i hand med miljön och vi arbetar aktivt för att öka mångfalden bland växter och djur i vår natur.
Idag finns det en hel del rödlistade arter, tillsammans kan vi hjälpas åt att rädda dem.

Vi finns numera på facebook och kommer att lägga upp våra event där så att du enkelt kan klicka i att du är intresserad och då få påminnelser och information kring dem med jämna mellanrum. På vår sida kan du också vara med och prata om saker som är viktigt för dig i ditt miljövänliga vardagsliv! Vi träffas där!

Tillsammans är vi starka

– Och samtidigt har vi oerhört kul!
Att arbeta för naturens bästa, med ökad mångfald bland djur och växter, kretsloppstänk och hårt arbete för bevarandet av hotade arter i Sverige i sikte, är något vi gör tillsammans med våra medlemmar. Mycket kan vi göra och åstadkomma själva också genom att inspirera vår omgivning till att leva och verka miljömedvetet för att inspirera till ett miljövänligt vardagsliv för en hållbar samhällsutveckling.
Här nedan ser vi ett axplock av pågående projekt av och för medlemmar i Flen med omnejd samt Naturskyddsföreningens nationella ”Rädda bina” operation!

Nu räddar vi bina, tillsammans!

Dina trädgårdsmästare, bina och humlorna, är på många håll på väg att försvinna. Och det kan få stora konsekvenser. För ett litet bi har en större uppgift än man kanske kan tro. Vad kan du göra i din trädgård för att stödja bin och humlors överlevnad?

Operation rädda bina

Nytta för ökad mångfald!

Våra pollinerare i trädgårdarna behöver både boplatser och mat under sommaren. Här är ett tips på hur man kan skapa en egen örtspiral som både ger blommande örter till våra pollinerare och samtidigt kan verka som boplats till diverse olika sorters insekter.

Skapa en egen örtspiral