Aktiviteter under juni

Naturnatten 5:e juni Marsjöns naturreservat Flens kommuns nyaste naturreservat där naturen sedan istiden långsamt vuxit igen. Vi undersöker de olika stadierna från öppen vattenspegel till sumpskog och letar efter den rödlistade insekten reliktbock, dvärgtranbär och olika vitmossor Samåkning från macken i Malmköping kl. 20.00, Amazonplan i Flen kl. 20.15 Samling vid Blacksta kyrka kl. 20.45 […]

Läs mer

Stenhammars naturreservat

Utflykt till Stenhammars Naturreservat, söndag 19 maj. Vi gör en vårutflykt till det fina naturområdet vid Stenhammar. Området har en varierad natur med barrskog, hagmarker och strandängar. Samling för samåkning kl. 10.00 vid macken i Malmköping eller kl. 10.30 vid Amazonplan Flen. Kontaktpersoner: Björn Rösch 070-593 09 93 och Jan-Olof Björk, 070-249 59 50.

Läs mer

Besök hos Mojave Grönt

Lördag 13 april kl. 10 gör vi ett besök hos Mojave Grönt vid gamla tumstocksfabriken Mellösa. Vi får se och höra berättas hur de tillverkar trädgårdsredskap av återvunnet material. Även visning hur de förbereder och drar upp växter inför vår och sommaren i fabrikens lokaler. Samåkning från Amazonplan Flen kl. 9.30 och macken i Malmköping kl. […]

Läs mer

Möte med Flens miljöchef

Välkommen till möte torsdag 21 mars kl. 19.00 med Flens miljöchef Hur arbetar Flens kommun med miljöfrågorna? Hur blir Flen en grönare kommun och hur minskas klimathoten? Miljöchef Simon Wernsköld informerar och svarar på frågor. Plats: Studiefrämjandet Flen, Götgatan 4 ingång från gatan (obs! ny adress) Kontaktperson: Roger Läth, 070-546 30 16.

Läs mer

Årsmöte 7 mars

Årsmöte och föredrag om Sörmlands flora, torsdag 7 mars kl. 19.00 Efter årsmötet berättar Bo Karlsson om Sörmlands flora och visar vackra bilder. Bo informerar också om projektet Floraväktarna som han ansvarar för i Sörmland.  Välkomna! Plats: Studiefrämjandet Flen, Götgatan 4 ingång från gatan (obs! ny adress) Kontaktperson: Björn Rösch, 070-593 09 93

Läs mer

Besök på Stavtorps Honung och Musteri

Söndag 11 november  Vi besöker Stavtorps Honung och Musteri utanför Malmköping. Birgitta Augustesen informerar om hur honungen blir till och om binas viktiga roll som pollinerare. Berättar även om det ökade intresset för närproducerat och om samarbetet mellan lokala matproducenter. Välkommen till ett intressant studiebesök. Samåkning från macken Malmköping kl. 10.30 Kontaktperson Roger Läth, 070-546 […]

Läs mer

”En skog av möjligheter”

Lördag 13 oktober kl. 10.00. Bildföredrag av Ola Engelmark Gammelskogar, obändig mångfald och hållbar skogsvård. Kom, lyssna och se på ett bildföredrag som hålls av biolog, författare och skogsföretagare Ola Engelmark. Aktuell med boken ” En skog av möjligheter”. Plats: Studiefrämjandet Flen, Götgatan 7 Kontaktperson Anita Jansson, 073-943 72 50

Läs mer

Miljövänliga veckan

Miljövänliga veckan – vecka 40 och 6 oktober Med nya kampanjen Fixa grejen! vill vi påverka fler svenskar att börja ta hand om sina saker och kläder så de håller längre. Att vårda, laga och ändra, återanvända och återvinna. Genom att sköta om och reparera det vi äger bidrar vi till lägre klimatpåverkan, mindre avfall […]

Läs mer

Aktiviteter i juni och augusti

Naturnatten, tisdag 5 juni Utflykt till Fållökna naturreservat utanför Malmköping. Aktiviteter för hela familjen, möjlighet till grillning och bad. Samåkning från Amazonplan i Flen kl. 20.45 vidare till macken i Malmköping, därifrån mot Fållökna till kl. 21.00. Kontaktperson: Eva Johansson tel: 0155-923 35. Ta med matsäck.   Vilda blommornas dag, söndag 17 juni Vi besöker […]

Läs mer