Naturskyddsföreningens kraftsamling Hela Sverige ställer om

Hela Sverige ställer om!

Den 2 mars 2020 startar Naturskyddsföreningens kraftsamling Hela Sverige ställer om. Det är en unik satsning för att driva på för en omställning av alla delar av samhället som hjälper till att bromsa klimatförändringarna och värna den biologiska mångfalden.

Förutom att vända sig till befintliga medlemmar är ambitionen att engagera även intresserade personer som ännu inte är medlemmar. För att lyckas med detta behöver aktiva, kretsar, länsförbund och rikskansli hjälpas åt.

Under de kommande tre åren kommer Naturskyddsföreningen riks att jobba med tre övergripande kampanjer:

  • En fossilfri värld (från våren 2020)
  • Levande skogar (från hösten 2020)
  • Framtidens mat (från våren 2021)