Utflykt till Djupviks kalkbrott den 24 september

Det blev en mycket trevlig och fin utflykt till Djupviks kalkbrott, där Bosse Karlsson från Katrineholms naturskyddsförening och Rolf Olsson Flens Naturskyddsförening visade och berättade om mossor.

 

Så klart kollade vi och pratade om växter och svamp också.
Det är kalkbarrskogar där som är nyckelartrikt. Tex växer där Purpurknipprot, näva, kungsmynta, stenbär, mm.

Vi började och gick in i naturreservatet Stentorps hagkärr som är en barr och lövsumpskog.
Där finns olika pyrola, tibast, Ryl, Knärot, fältgentiana, nästrot, anisspindling, sotvaxskivling, dofttaggsvamp, hjulbroskskivling.

En intressant gul sak som heter mosstrollsmör, som flyttar sig framåt två cm /dygn.


En lupp behövde användas så man såg alla vackra och pyttesmå detaljer på mossa och lava.

Det var väggmossa och husmossa som användes förr för att täta väggar och fönster med.

Vågig kvastmossa, björnmossa, cypressfläta, våningsmossa, rosmossa, dunmossa, plattmossa.

Och mycket mer.