Till Flens kommun

Spridning av avloppsslam

Utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam” (SOU 2020:3) har nu presenterats. Inriktningen är att förbjuda spridning av avloppsslam och att återvinna fosforn. Utredningen har kritiserats för att sakna konkreta förslag. Naturskyddsföreningens riksorganisation skriver i en kommentar att man ser en stor risk för fortsatt spridning av miljögifter ifall framtida gränsvärden inte är tillräckligt omfattande eller skarpa. Man säger vidare:

”I dagsläget har de allra flesta av oss, inklusive barn, ett antal miljögifter i kroppen. En stor källa till exponering för långlivade miljögifter kommer från vad vi äter och dricker, då ska vi självklart inte tillföra mer miljögifter till livsmedelsproduktionen.”

Vi utgår ifrån att regering och riksdag kommer att skärpa lagen på det här området. En kommun kan givetvis inte skapa egna regler men det är ändå angeläget att också lokalt uppmärksamma det här problemet. Det är en viktig del av kommunens ambitiösa mål om Ett hållbart Flen 2030.
Naturskyddsföreningen Flen frågar därför:
Hur arbetar Flens kommun med problemet med spridning av avloppsslam och för att få en hållbarare livsmedelsproduktion?

Björn Rösch, ordförande Naturskyddsföreningen Flen
mobil 070-593 09 93
Roger Läth, sekreterare Naturskyddsföreningen Flen
mobil 070-546 3016