Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande: Björn Rösch

Vice ordförande: Mireille Lewis

Kassör: Anita Jansson

Sekreterare: Roger Läth

Ledamöter: Jan-Olof Björk och Seija Kytölä

Ersättare: Inger Andersson och Judith Lambert