Styrelsen

Styrelsen:

Ordförande: vakant

Björn Rösch, vice ordf.

Anita Jansson, kassör

Jan-Olof Björk, ledamot

Roger Läth, ledamot

Ersättare:

Judith Lambert