Styrelsen

Styrelsen:

Ordförande: vakant

Carina Bergqvist

Björn Rösch

Jan-Olof Björk

Anita Jansson

Ersättare:

Judith Lambert

Mait Dumky