Styrelsen

Styrelsen 2020


Ordförande: Björn Rösch

Kassör: Anita Jansson

Sekreterare: Inger Andersson 

Ledarmot: Jan-Olof Björk

Suppleant: Seija Kytölä

Suppleant: Roger Läth

 

Detta är vår styrelse. En härlig glad styrelse fylld av fantastisk energi!
Nedan lite information om oss som vi delar med dig om vilka vi är…

Björn Rösch, Ordförande

Mitt namn är Björn Rösch och jag är trädgårdsmästare.
Arbetar inom trädgårdsnäringen och har så gjort i över 30 år.
Min arbetsplats är på blomstergården i Gnesta. Min huvudsakliga arbetsuppgift är all hantering av växter. Perenner buskar och träd. Skötsel och försäljning.
Nu i år blev jag pensionär men arbetar fortfarande kvar under säsong.
Min boplats finns belägen i Sparreholm. Där har jag bott de senaste 25 åren.
Hälsningar Björn

Inger Andersson, Sekreterare

Mitt namn är Inger Andersson, jag är socialpedagog och friskvårdare och har arbetat inom funktionshinderområdet, med utbildning samt med kroppsterapi i viss omfattning.
Nu är jag pensionär sedan ett år och ersättare i styrelsen för Naturskyddsföreningen i Flen sedan årsmötet.
Jag bor i Flens tätort och har nära till naturen, vilken ger mig glädje. Mina intressen är natur och miljö, men även kultur och samhällsfrågor. Under flera år har jag varit politiskt aktiv, är nu ledamot av socialnämnden. (V)

Jan-Olof Björk, Ledamot

Hej! Jag heter Jan-Olof Björk bor i klockargården vid Hyltinge kyrka i Sparreholm. Jag är pensionär sedan några år. Jag har varit intresserad av djur och natur sedan barnsben på 50-talet. Jag har jobbat som målare, på Volvo och som politiker.

Är fågelskådare men även däggdjur kräldjur och groddjur intresserar. För övrigt fotograferar jag företrädelsevis djur och natur. Jag läser också en del, lyssnar på musik, tittar på någon film el. naturprogram mellan varven.

Roger Läth, Suppleant

Jag heter Roger Läth och bor i Malmköping och är pensionär. Jag har arbetat som journalist och som politisk sekreterare hos socialdemokraterna i Riksdagen. För drygt ett år sedan tog min hustru och jag det stora steget att flytta från Gullmarsplan i de centrala delarna av Stockholm till det något mindre och stillsammare Malmköping. Men vi har tränat på flytten eftersom vi har haft fritidshus fem kilometer från Malmköping i 30 år.

Vi har kvar fritidshuset. Det är bland annat svårt att lämna den trädgård vi har lagt ned mycket tid och arbete på under dessa år. Och äntligen har det Åkerö vi planterade för ganska många år sedan haft vänligheten att ge frukt. Ett Åkerö vill man ju inte överge.