Ett hållbart Flen 2030:

Naturskyddsföreningens svar
på kommunens förslag

Flens kommun kommer att arbeta för målet Ett hållbart Flen 2030. Naturskyddsföreningen Flen välkomnar förslaget till program men föreslår ett antal tillägg som vi anser förbättrar programmet ytterligare.
Läs vårt förslag här.

På Flens kommuns hemsida kan du läsa kommunens förslag till hållbarhetsprogram.