Utflykt till nybbleskogen

 

Reservatets föreslagna gränser

Naturskyddsförengens utflykt till Nybbleskogen blev lättsam och trevlig.

 

 

 

 

 

Antalet deltagare var fem män och fyra kvinnor. Seija som var ansvarig för exkursioner visade oss övriga deltagare resultatet av kommunens engagemang där. Man har avverkat all gran men sparat  tall och rester av grupper med undervegetation.

 

Det såg inte roligt ut med spår efter maskinerna, trasiga virkesrester och rishögar.
Det var ju tänkt som ett rekreationsområde för kommunens invånare, en lekplats för förskolans barn men även som en lektionsplats i naturkunskap, men tiden läker såren. Med skog handlar det om tid.
Avslutningsvis hade vi en trevlig fikastund. Deltagarna dryftade sina tankar och idéer o bollade dessa emellan sig.

Stort tack till Seija som lyckades genomföra utflykten väl.
Med varma hälsningar från Björn för Naturskyddsföreningen i Flen.