Studiebesök på återvinningscentralen Frutorp i Flen

Förr åkte vi till soptippen. Men den tiden är förbi. Nu åker vi till återvinningscentralen. Det gjorde Naturskyddsföreningen Flen tisdagen den 3 november då vi besökte Frutorp. Robin Persson, driftchef renhållning, och Pernilla Stråhle, kommunikatör, berättade om den imponerande verksamheten vid den ombyggda och utvidgade anläggning som togs i bruk 2017.

Vi måste naturligtvis anstränga oss både i produktion och konsumtion att minska det som måste transporteras till återvinningen.  Det som ändå hamnar där ska så långt möjligt just återvinnas, inte brännas. Det gäller till exempel plast. Man arbetar på att helt få bort plast i brännbart och använda den bland annat som energi.

Det är inte så ovanligt att höra någon tvärsäkert påstå att sortering och återanvändning bara är prat. Allt buntas till sist ihop och bränns. Våra ansträngningar är förgäves. Robin och Pernilla försäkrar att det är en myt. Skyltar är uppsatta vid de olika stationerna som informerar om vad som händer med avfallet.

Man gör med jämna mellanrum så kallade plockanalyser för att se hur vi hanterar våra sopor. Robin och Pernilla konstaterar att vi helt klart kan bli bättre. Det gäller exempelvis sortering av matavfall i den gröna påsen som blir biogas. Det började bra men efterhand har användningen sjunkit. Årets analys är inte klar men förhoppningen är förstås att en förbättring har skett. 

En iakttagelse om sorteringsviljan av sopor är att den är större hos dem som bor i villa än hos dem med gemensamma kärl.

Robin och Pernilla visar en behållare med bland annat skidor. Det är den ”fritidsbank” som finns i Vingåker och Katrineholm och kanske snart också i Flen. Sportutrustning som skidor och fotbollsskor är en stor utgift för barnfamiljer. Genom det här initiativet kan barnfamiljer helt gratis låna utrustning som annars slängs eftersom den inte längre används.

Att arbeta med sopor är traditionellt ett manligt yrke. Men det behöver det givetvis inte vara. Robin och Pernilla säger att strävan är att utjämna den sneda könsfördelningen och tar som exempel en nyligen gjord rekrytering.

De tror att intresset kommer att öka för att arbeta i den här branschen. Återvinning och cirkulär ekonomi ligger i tiden och ingår i den omställning som vi måste göra. Återvinngscentralen Frutorp är en viktig del av den omställningen i vår närmiljö. Och, som sagt, vi kan bli bättre på att använda den kapacitet som Frutorp har.