Program våren 2021

PROGRAM VÅREN 2021

Välkommen till Naturskyddsföreningen Flen och vårens aktiviteter.

Coronapandemin gör att vi tvingas begränsa verksamheten. Vi har inga föredrag och annat där vi möts inomhus, men vår ambition är att genomföra några utflykter. Vi kommer också att vara aktiva i olika miljöfrågor. Miljöarbetet avstannar inte därför att vi har drabbats av en pandemi. Det är lika viktigt att nu fortsätta kampen för att rädda klimatet.

Vi är ett brokigt och roligt gäng naturälskare och miljövänner i föreningen.

Styrelsen är en lagom blandning av entusiaster och personer med sakkunskaper om miljön och naturen. I styrelsen försöker vi påverka kommunens planer och hur de sköter skog och annan naturmark. Vi planerar spännande utflykter och studiebesök, som passar många medlemmar i föreningen.

Vad vill Du att föreningen ska jobba med? Vilka utflykter vill du att vi gör? Har du tankar om styrelsen? Vill du vara med i styrelsearbetet?

Kontakta gärna någon i valberedningen om du vill prata mer om någon av frågorna:

Hans Wrådhe       070-990 27 50
Eva Johansson     072-236 22 43
Kristina Dafgård  073-385 24 67


Det är viktigt att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Naturskyddsföreningen ansvarar inte för samåkning till utflykterna. Hör av dig till kontaktpersonen om du har frågor.


Program våren 2021

(Det kan bli ändringar i programmet eller att vi tvingas ställa in något arrangemang. Titta för säkerhets skull på vår hemsida eller ring kontaktpersonen innan ni åker till samlingsplatsen.)

Skogsutflykt i Mellösa med Ola Engelmark.

Söndag 11 april kl. 9.00

Hur kan skogen användas och skötas på ett mer skonsamt sätt än vad som är fallet i dag. Finns det andra sätt att få en utkomst på skog än den traditionella. Följ med på en spännande utflykt med Ola Engelmark i Mellösa. Ola har stora kunskaper om skogen. Han har skrivit flera böcker och blivit utsedd till ” Årets miljösvensk”. Vi får bl.a. lära oss hur skogen kan användas på ett spännande sätt i matlagningen.

Samling vid anslagstavlan infart till Amazonplan Flen kl. 8.30.

Kontaktperson: Björn Rösch tel. 070-593 09 93


Utflykt till Nybbleskogen

Söndag 9 maj kl. 10.00

Nybbleskogen i Flen planeras bli naturreservat, ett bra förslag. Men tyvärr har det gjorts en avverkning som Naturskyddsföreningen anser är ett alldeles för stort och okänsligt ingrepp. Vi vandrar i skogen och får av kunniga ledare, Bo Karlsson och Rolf Olsson, information om vad som gick fel vid avverkningen. Hur påverkas t ex växtlivet? Hur ska återplantering göras? Hur kan mer skonsamma avverkningar göras i bl.a. Brogetorpskogen? Hur kan vi påverka kommunen?

Samling: kl.9.30 vid anslagstavlan infart till Amazonplan Flen.

Kontaktperson: Seija Kytölä tel 070-176 55 93


Årsmöte

Styrelsen har beslutat att senarelägga årsmötet på grund av det osäkra Corona läget.

Årsmötet skulle äga rum den 16 maj men vi hoppas kunna ha det i augusti-september. Det nya datumet kommer att meddelas på mejl till medlemmarna och med post till dem som inte har mejl. Informationen kommer också läggas ut här på hemsidan.


Insekter och biologisk mångfald vid Åsen Sparreholm

Söndag 6 juni kl. 10.00

Bin, humlor och andra insekter är livsviktiga för den biologiska mångfalden och för vår matförsörjning, men de minskar nu i alarmerande takt.

Mötet äger rum i Minnenas och Sinnenas trädgård vid äldreboendet Åsen i Sparreholm. Trädgården, som är öppen för alla, skapades 2011 och var ett EU-projekt.

Patrick Björck och Björn Rösch berättar om tanken bakom skapandet av sådana här trädgårdar. Vi får även information och tips av Patrick och Björn om växter som gynnar den biologiska mångfalden.

Samling vid parkeringsplatsen vid äldreboendet Åsen i Sparreholm kl. 10.00.

Kontaktperson: Björn Rösch, tel. 070-593 09 93.


Flens kommun har antagit ett ambitiöst program för ett hållbart Flen 2030. Det bygger på den Agenda 2030 som FN antog 2015. Hållbarhetsprogrammet är tänkt att vara styrande för all verksamhet i kommunen på en övergripande nivå. Naturskyddsföreningen Flen lämnade många synpunkter på programmet när det var på remiss. Det är en viktig uppgift för föreningen att bevaka att de ambitiösa målen förverkligas för ett hållbart Flen 2030.


Information till dig som medlem

Kostnaden för utskick av Flenskretsens program/information ökar kontinuerligt, för att minska denna kostnad samt pappersanvändande och att Du som medlem lättare ska få information om vår verksamhet, kommer föreningen framöver använda utskick via mejl.

Mejl adress saknas till många medlemmar, detta vill vi åtgärda genom att kontakta dessa medlemmar för att om möjligt inhämta mejladress om sådan finns.

Ändring/komplettering av mejl kan även göras till: medlem@naturskyddsforeningen.se


 

Våra aktiviteter anordnas i samarbete med Studiefrämjandet.

Har du idéer om någon aktivitet, kanske en studiecirkel eller kurs kan det ordnas på ett enkelt sätt genom den service vi får från Studiefrämjandet, Maria Lindqvist tel. 0150-51064


Styrelsens sammansättning fram till årsmöte 2021

Ordförande: Björn Rösch 070–593 09 93

Kassör: Anita Jansson 073-943 72 50

Sekr. Roger Läth 070-546 30 16

Ledamot Jan-Olof Björk 070-249 59 50

Ledamot Seija Kytölä 070-176 55 93

Ersättare Inger Andersson 073-231 38 76

Kontakt per e-post: b.roesch@hotmail.com, http://flen.naturskyddsforeningen.se