Program hösten 2022

Program/Aktiviteter hösten 2022

Sker någon förändring uppdateras hemsidan och Facebook.
Hör av dig till kontaktpersonen om du har frågor, vid samåkning betalar medresenär 10 kr/mil.

Hämta programmet för hösten 2022 som PDF-fil här!

Svamputflykt söndag 18 september

Matsvamputflykt till Åtorpskogen med guidning av Patrick Björck.
Samling kl. 10.00 vid Amazonplan Flen.
Glöm inte ta med svampkorg och fika!
Kontaktperson Björn Rösch 070–5930993

Utflykt till Marsäng lördag 1 oktober

Vi besöker Marsäng utanför Nyköping.
En lokal som är känd för sitt fina höststråk av bl a rovfågel och tättingar.
Samling/samåkning, vi möts upp på två ställen:
Kl 9.00 Bilsbro Sparreholm, vidare till OK-macken Flen kl. 9.30.
Kontaktperson Jan-Olof Björk 070–2495950

Miljövänliga Veckan – vecka 40

3 – 9 oktober Kampanjtema för året är ”Eko-frukost”
Tips och råd kommer finnas på Flens bibliotek under veckan.
Mer info kommer på: http://flen.naturskyddsforeningen.se

Söndag 23 oktober kl. 10.00

Föreläsning av Hans Carlbom vid Skogsgläntan Dunkers station där han har sin stenbutik.
Hans berättar om bergarter, kvartärgeologi, mineraler, vad som hände före och efter istider.
Vi kan få se fossiler, meteorit, ädelstenar mm.
Finns det intressanta bergarter i vår kommun och Sörmland?
Ta gärna med egna stenar om ni har frågor om dem.
Hans utnämner sin stenbutik som Europas största.

Samling: Amazonplan Flen kl. 9.15, vidare och möter upp vid macken i Malmköping kl. 9.45.
Anmäl att deltaga till Anita Jansson 073–9437250 senast lördag 22 oktober.
(Pga att förbereda sittplatser)