Aktiviteter under juni

Naturnatten 5:e juni Marsjöns naturreservat Flens kommuns nyaste naturreservat där naturen sedan istiden långsamt vuxit igen. Vi undersöker de olika stadierna från öppen vattenspegel till sumpskog och letar efter den rödlistade insekten reliktbock, dvärgtranbär och olika vitmossor Samåkning från macken i Malmköping kl. 20.00, Amazonplan i Flen kl. 20.15 Samling vid Blacksta kyrka kl. 20.45 […]

Läs mer