Besök på Högtorp

Högtorp

Samling vid Högtorp på Covidavstånd

Högtorp

Yngste deltagaren i exkursionen, katten Leo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högtorp

Grisarna har ”hjälpt” till med plöjning.

 

 

 

 

 

 

 

Högtorp

Granskog

Högtorp

Ekskog

Högtorp

En intresserad och uppmärksam deltagare

 

 

 

 

 

 

 

Högtorp

En gammal tall med tallticka och inneboende   

Högtorp

Fikapaus i solvarm södersluttning

Högtorp

… det tycker huggormen också..
Fast utan fika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högtorp

Högtorp

Här har granbarkborren slagit till …

Högtorp

….duger bara till brasan.

 

 

 

 

 

 

 

Högtorp

Björksavsfabriken

Högtorp

Och till sist provsmakning av björksav mm