Program

Program 2020

Behöver du hjälp med skjuts till någon av aktiviteterna?

Kontakta den som ger information om aktiviteten så ordnar vi det. Vi försöker samåka och använda så få bilar som möjligt.

Passagerare betalar 8 kr/mil till chauffören.

Ta gärna med fika- eller matlåda till aktiviteterna om inget annat anges.

 


 

Ängens dag lördag 1 augusti vid Weckla hage, Vadsbro.

Slåtterdags efter utblomningen, samling vid hagen kl. 10.00.

Tag gärna med räfsa och lie, finns även att låna.

Information och anmälan: Christer Boethius 070-543 77 34