Program

Program våren 2019

 

 

Häng med på vår aktivitet ”Ängens dag” – Lördagen 3 Augusti

Mer information om denna finns i agendan för aktiviteter med oss i Naturskyddsföreningen!


Årsmöte och föredrag om Sörmlands flora, torsdag 7 mars kl. 19.00

Efter årsmötet berättar Bo Karlsson om Sörmlands flora och visar vackra bilder.

Bo informerar också om projektet Floraväktarna som han ansvarar för i Sörmland.  Välkomna!

Plats: Studiefrämjandet Flen, Götgatan 4 ingång från gatan (obs! ny adress)

Kontaktperson: Björn Rösch. 070-593 09 93


Möte med Flens miljöchef, torsdag 21 mars kl. 19.00

Hur arbetar Flens kommun med miljöfrågorna? Hur blir Flen en grönare kommun och hur minskas klimathoten? Miljöchef Simon Wernsköld informerar och svarar på frågor.

Plats: Studiefrämjandet Flen, Götgatan 4 ingång från gatan (obs! ny adress)

Kontaktperson: Roger Läth, 070-546 30 16.


Besök hos Mojave Grönt, lördag 13 april kl. 10 vid gamla tumstocksfabriken Mellösa.

Vi får se och höra berättas hur de tillverkar trädgårdsredskap av återvunnet material. Även visning hur de förbereder och drar upp växter inför vår och sommaren i fabrikens lokaler.

Samåkning från Amazonplan Flen kl. 9.30 och macken i Malmköping kl. 9.30.    Ta med matsäck.

Kontaktperson: Anita Jansson, 073- 943 72 50


Utflykt till Stenhammars Naturreservat, söndag 19 maj.

Vi gör en vårutflykt till det fina naturområdet vid Stenhammar. Området har en varierad natur med barrskog, hagmarker och strandängar.

Samling för samåkning kl. 10.00 vid macken i Malmköping eller kl. 10.30 vid Amazonplan Flen.

Kontaktpersoner: Björn Rösch. 070-593 09 93 och Jan-Olof Björk, 070-249 59 50.


Gammaldags Malmköpings Marknad lördag 25 maj

Lika tidigare år finns vi på plats med vårt marknadsstånd. Välkommen och ta del av information om att vårda, laga och ändra, återanvända och återvinna


Naturnatten från kl. 21, onsdag 5 juni

Vi undersöker det nyaste naturreservatet i Flens kommun, Marsjöns naturreservat 2,5 km öster om Blacksta kyrka, intill väg 655.

Området har långsamt växt igen efter den senaste istiden och besökare kan nu studera de olika stadierna av igenväxning som skett, från öppen vattenspegel till sumpskog. Här finns även värdefulla djur- och naturtyper som exempelvis den rödlistade insekten reliktbock, dvärgtranbär samt olika vitmossor.

Samling vid Blacksta kyrka kl. 20.45.

Samåkning från macken i Malmköping kl. 20.00, vidare till Amazonplan i Flen och möter upp fler deltagare, därifrån mot Blacksta

Ta med matsäck och stövlar. Alla välkomna till en spännande kväll!

Kontaktperson: Eva Johansson, 072-236 22 43


Vilda blommornas dag, söndag 16 juni

Besök vid Naturreservatet Henaredalen utanför Malmköping.

Rolf Olsson guidar oss i denna vackra natur, förhoppningsvis blommar daldockan redan då och andra växter för vår trakt.

Samåkning från Amazonplan Flen kl. 9.30 vidare till macken i Malmköping där vi möter upp fler som vill följa med. Ta med matsäck.

Kontaktperson: Anita Jansson, 073-943 72 50.


Ängens dag lördag 3 augusti, Ängsslåtter på Weckla

Vi börjar vid gårdsplanen vid Skenla hemhage Weckla, Vadsbro kl. 10.00.

Tag gärna med räfsa och lie, finns även att låna.

Samling vid Amazonplan Flen kl 9.30.

Information och anmälan: Christer Boethius 070-543 77 34


Behöver du hjälp med skjuts till någon av aktiviteterna? Kontakta den som ger information om aktiviteten så ordnar vi det. Ta gärna med fika- eller matlåda enligt eget önskemål