Detta händer just nu

Här hittar de det som är aktuellt just nu…

Naturskyddsföreningen Flen kommer inrikta sig på följande under 2020

  • Bevaka miljöfrågorna i kommunen. Klimatpolitiken måste ha en central plats i det politiska arbetet. Kommuninvånarna måste stimuleras att aktivt delta i klimatarbetet.
  • Bevaka att värdefull natur i kommunen skyddas och att miljöaspekten beaktas vid till exempel byggande och infrastrukturinvesteringar.
  • Stimulera medborgarna att vistas i naturen. Öka intresset och kunskaperna om naturen genom bland annat utflykter och föredrag.
  • Öka intresset för naturupplevelser bland invandrare och asylsökande.
  • Få fler att delta aktivt i Naturskyddsföreningen Flen.

 

Ha en fantastiskt fortsatt fin dag!