Årsmöte

 

Torsdag 9 mars 2017

Årsmöte kl. 19.00

Efter årsmötet kommer Bo Sandgren och pratar om biodling.

Plats: Studiefrämjandet Götgatan 6 Flen

Årsmöteshandlingar kommer finnas på plats.

Kontaktperson: Judit Lambert 070-727 54 93

—————————————————————————————————————————

Naturskyddsföreningen Flenskretsen

Ett upprop från valberedningen till våra medlemmar gällande vår krets!

Vi saknar ett antal styrelsemedlemmar varav en ordförande.

Vill du ha en fortsatt aktiv lokal förening i Flen med omnejd?

Då behöver vi ett antal personer till vår styrelse. Kan du tänka dig att vara ledamot eller ordförande, eller tipsa oss om någon lämplig person?

Styrelsen har fyra ordinarie styrelsemöten per år och däremellan några arbetsmöten.

Kontakta gärna någon i valberedningen för mer info i detta angelägna ärende:

Valberedningen

Yvonne Gillner                   Tommy Kvarnlöf                Rolf Pettersson

070-475 18 88                    070-380 76 91                    076-136 19 58

——————————————————————————————————————————-