Stenhammars naturreservat

Utflykt till Stenhammars Naturreservat, söndag 19 maj. Vi gör en vårutflykt till det fina naturområdet vid Stenhammar. Området har en varierad natur med barrskog, hagmarker och strandängar. Samling för samåkning kl. 10.00 vid macken i Malmköping eller kl. 10.30 vid Amazonplan Flen. Kontaktpersoner: Björn Rösch 070-593 09 93 och Jan-Olof Björk, 070-249 59 50.

Läs mer